Sustain Amstelveen

De Gemeente Amstelveen wilde graag weten of duurzaamheid leeft onder jongeren. Ze willen jongeren betrekken en ze inzetten als influencer richting hun ouders. Daarbij is het de bedoeling om jongeren uit Amstelveen te betrekken bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en aan te zetten om te participeren.

Zo heb ik een serie stories ontwikkeld, waarbij jongeren interactief hun mening kunnen geven. Zo kan gemeente Amstelveen pijlen hoe erg het onderwerp "duurzaamheid" leeft onder de jongeren.

  • CliĆ«nt: Cyclemedia. & Gemeente Amstelveen
  • Datum: April 2021
  • Diensten: Illustratie, Grafische Vormgeving, Social Media